Uodparnianie ścian z cegły

Aby uszczelnić ściany z cegieł, ważne jest, aby poddać strukturę działaniu czynników atmosferycznych. W tym artykule dowiesz się o różnych rodzajach zaprawy hydrofobowej i cegły oraz różnych metodach obróbki tych materiałów. Obejmie on również metody dla otworów płuczkowych i masowego przepływu wody. Oto kilka innych wskazówek dotyczących hydroizolacji ścian z cegły:

Poddawanie działaniu czynników atmosferycznych hydrofobizowanej cegły i zaprawy

W tym badaniu zbadano charakterystykę starzenia się w warunkach atmosferycznych hydrofobizowanej cegły i zaprawy. Nietraktowane próbki zaprawy szybko wchłaniały wodę przed starzeniem, a ich absorpcja wody nadal rosła w ciągu 5000 h. Ten sam wzór zaobserwowano w przypadku krzemianowych blokerów porów. Wyniki te wskazują, że osadzony materiał jest hydrofilny. Dlatego właściwości atmosferyczne hydrofobizowanej cegły i zaprawy są podobne do właściwości naturalnej zaprawy.

W rezultacie, współczynnik absorpcji wody hydrofobizowanej cegły i zaprawy nie ulega zmianie w wyniku starzenia, ale może być zmniejszony przez cykle starzenia się w warunkach atmosferycznych. W teście w probówce Karsten cegły hydrofobizowane promieniowaniem UV zachowują właściwości hydrofobowe. Jednak efekt hydrofobizacji zmniejsza się z wiekiem, co może być spowodowane działaniem promieniowania UV. Cegła hydrofobizowana zachowuje swój wygląd po starzeniu, podczas gdy cegła nieimpregnowana wykazuje oznaki wykwitów.

Obróbka porowatych cegieł ceramicznych

W pracy porównano metody impregnacji i krystalograficznej zmiany powierzchni cegieł ceramicznych w celu uzyskania hydroizolacji i przepuszczalności pary wodnej. Cegły są impregnowane różnymi materiałami, w tym woskiem i olejem lnianym. Celem badań jest znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania dla poprawy właściwości hydroizolacyjnych i przepuszczalności cegieł ceramicznych. Ma również na celu zwiększenie ich odporności na agresję środowiska.

Proces powstawania wykwitów wymaga specjalnego traktowania, aby zapobiec ich gromadzeniu się na materiałach budowlanych. Ta krystaliczna substancja tworzy się na powierzchniach budowlanych i często ma biały lub szarawy odcień. Powodują ją rozpuszczalne w wodzie sole znajdujące się w materiałach budowlanych. Sole stają się rozpuszczalne podczas odparowywania wilgoci, co powoduje powstawanie wykwitów. Wykwity są zjawiskiem bardzo niepożądanym, a zapobieganie im wymaga specjalnych działań.

Metody uzdatniania porowatych cegieł ceramicznych do hydroizolacji

Doskonałym sposobem uzdatniania porowatych cegieł ceramicznych i uczynienia ich wodoodpornymi są środki hydrofobowe. Można je nakładać na całą powierzchnię, więc do ich zastosowania nie potrzeba profesjonalisty. Cegły powinny być dokładnie oczyszczone, aby nie było na nich glonów i mchu. Jeśli są brudne, należy je dokładnie umyć, aby środek hydrofobowy mógł w pełni wniknąć. Ponadto spoiny zaprawy powinny być w dobrym stanie, a luźną zaprawę należy skuć. Podczas tego zabiegu usuwa się wadliwą zaprawę i wymienia.

W badaniu porównano trzy różne metody obróbki porowatych cegieł ceramicznych, w tym impregnację, zmiany krystalograficzne i witryfikację w masie. Najlepszą obróbkę uzyskano przy zastosowaniu 70% gliny z kopca termitów. Pomimo niskiej wytrzymałości mechanicznej, wypalone cegły wykazywały lepsze właściwości. Wyniki wskazują, że metoda ta może być wykorzystana do alternatywnych zastosowań. Konieczne będą dalsze badania w celu określenia najlepszej obróbki porowatych cegieł glinianych.

Otwory wentylacyjne dla masowego przepływu wody

Otwory wentylacyjne instaluje się nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Powinny być umieszczone wszędzie tam, gdzie zaprawa, kamień lub cegła tworzą poziomą zaporę. Otwory te stanowią również przejścia dla owadów. Jeśli nie są prawidłowo zainstalowane, mogą prowadzić do zatkania. Oto film pokazujący, jak zainstalować otwory pławne, aby uniknąć tego problemu. Należy również uważać na pęknięcia w rurach pszczelich.

Otwory pszczelne są specjalnie zaprojektowanymi otworami, które kierują wodę ze ścian zewnętrznych budynku. Zazwyczaj mierzą one pół cala i znajdują się w co trzecim lub czwartym złączu zaprawy. Cegły z otworami przesiąkowymi powinny prawidłowo oddychać, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci wewnątrz ścian. Użycie otworu przesiąkowego do hydroizolacji może być konieczne, aby zapewnić, że ściany są odpowiednio chronione.

Otwory przesiąkowe mogą być dodane do istniejących ścian z cegły, jak również nowych. Dodanie otworów pszczelich do starej cegły jest łatwym sposobem na zapobieganie powstawaniu wilgoci w ścianach. Wystarczy wywiercić zaprawę między cegłami, aby stworzyć otwór pszczelny. Pamiętaj, aby wywiercić go powyżej basenu z wodą. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody za cegłą i powodowaniu uszkodzeń konstrukcji.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top